Toleranser / Måleteknikk / Spesifikasjon.
   
  NOEN UTVALGTE STANDARDER:

1.

Utvalg av Norsk Standard : Grunnleggende standarder for teknisk tegning og toleranser  (Internt).
2. SVENSK STANDARD SS-ISO 3302-1. Gummi - Toleranser hos produkter - Del 1 og 2. (På biblioteket, Borre).
3. SVENSK STANDARD SMS 738. Senkesmidd stål. Toleranser. (På biblioteket, Borre).
4. NORSK STANDARD. NS-ISO 8062. Toleranser for støpte deler av metalliske materialer. (På biblioteket, Borre).

VOLVO:
1. Volvo Standards
Volvos standarder er tilgjenglig on-line, men er ikke kategorisert eller benevnt med navn. Standardene bygger i stor grad på relevante standarder som ISO o.s.v. men med ev. tillegg for bransje / bedrifts-spesifikke behov.
Tast inn standardnummeret under "Searching for standards documents
".
Noen uvalgte Volvo-standarder standarder:
2. 5065,1 TOLERANSER FOR FORMGJORDA ARTIKLAR AV PLAST.
3. 5068,034 YTDEFEKTER, TERMINOLOGI, DEFINISJONER OCH PARAMETRAR.
4. 5023,501 SYMBOLER, BETEKNINGAR OCH ALLMENT RITSETT.
5. 5062,15 REFERENSER OCH REFERENS-SYSTEM. (Form- och Legestoleranser).
5. 5023,35 RITNING OCH MÅLSETTNING I AXONOMETRISK REPRESENTASJN.
6. 1006,601 GJUTGODS. (Tekniska leveransbestemmelser).
7. 5511,111 ÅTDRAGNINGSMOMENT FOR SKRUVFORBAND.
8. 5062,2 GEOMETRICAL TOLERANCES. (Indication, definition and measuring principles).
9. 1027,2725 BESTEMNING AV MJUKNINGSMEDELFØRLUST - MED AKTIVT KOL. Plast.
10. 5001,11 TERMINOLOGI FOR PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTION.
11. 5023,501 SYMBOLER, BETECKNINAR OCH ALLMENT RITSETT.
12. 5061,101 ISO-TOLERANSER
13. 5068,04

ANGIVELSE PÅ RITNING

14. 112-0003 FORM OCH LÄGETOLERANSER
15. 5062,29 FORM OCH LÄGETOLERANSER (Skrivsätt och definitioner)
16. 112-0004

MEASURING PRINCIPLES FOR GEOMETRICAL TOLERANCES

17. 5062,39 MÄTPRINCIPER FÖR FORM OCH-LÄGETOLERANSER (Skrivsätt, definitioner och systemuppbyggnad).
     
   
  OVERFLATEBESKAFFENHET
1. Digital Metrology Solutions (Se under "Papers").
2. Cylinder Bore Surface Texture Analysis
   
EKSEMPLER:
1. Audi: TOLERANSERKONTROLL MED LÆRE.
2. NIST: Precision Engineering Division.
3. Lagermetall ab: Eksempler fra datablad.